De samensteller van deze site is veertig jaar actief geweest in het onderwijs.
Naast onderwijs geven geven ging zijn passie met name uit naar alles wat raakvlakken heeft met ICT (informatie en communicatie techniek)
In de jaren zeventig was hij dikwijls de persoon die met de schroevendraaier voor de kinderen van afgedankte bedrijfsapparatuur weer gangbare computers knutselde.
Ook hield hij zich de laatste jaren bezig met innovatie van alles wat ook maar enigszins met ICT te maken heeft, zoals installeren van apparatuur, oplossen van hard- eWim 2020n softwareproblemen, bouwen van websites, aansluiten en instellen van netwerken enz.
Veranderingen op computergebied gaan zo snel dat het voor mensen soms onmogelijk is van alles op de hoogte te blijven.
Na het bereiken van de pensioenleeftijd wilde hij graag zijn uit de hand gelopen hobby van nut laten zijn voor hen die even een handje hulp nodig hebben.
Momenteel verzorgt hij twee dagen in de week als ambassadeur van Seniorweb Nederland lessen aan ouderen en is systeembeheerder voor Seniorweb Landgraaf. Voor leden van Seniorweb verzorgt hij zo nodig technische ondersteuning op locatie.
Ook maakt en onderhoudt hij (tegen vrijwilligersonkostenvergoeding) voor verenigingen, particulieren en organisaties die werken op non profit basis websites.