Pcseniorhulp.nl is een webdienst die in eerste instantie is opgestart vanuit liefhebberij en beoogt kleine verenigingen en niet commerciële instellingen merendeels gratis praktische hulp te verlenen bij vragen op ICT gebied.

Te denken valt aan:

- Aanleggen en instellen van (Wifi) netwerken

- Het verlenen van computerhulp en hulp bij gebruik van  internet

- Goed instellen van computer en randapparatuur

- Bouwen van een website voor non-profit-organisaties

- Incidentele hulpverlening (inclusief lesgeven aan huis)*

(Thuisles alleen indien men door omstandigheden niet in staat is gebruik te maken van het lesaanbod van Seniorweb Landgraaf)

-

Overige ICT hulp in overleg

naar boven